Kilode Ti O Ma Nfo Owo Re?

Ọ́wó fífọ dada le dá arún dúró.
Ójẹ ọ̀nà tí kó ná ní lówó tí ó sí wú ló púpọ̀ lati sé itọjú ara dádá.
KÍLÓDÉ TI Ó MÁ NFỌ ỌWỌ RẸ? Jé ọ̀ná ídárá yá láti kọ́ ọmọdé ní pàtàkí ọwọ́ f́ifọ́. Pẹlu àwòrán tí ó jọjú atí èdè tí kó lé, ọmọdé ma fẹ́ látí ka iwé yì atí látí kó awón àwòrán tí ofá ní mó ra lẹyín itán náà jọ.
KÍLÓDÉ TI Ó MÁ NFỌ ỌWỌ RẸ? dárá fún awón tí ó sẹ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí mó iwé ká laí nóní ọjọ órí wón, ó sí tún dárá fún igbà alọ. O dárá latí fí sí inú àpò ẹbún fún ajọ yọ ọjọ́ ìbì atí gbogbo ajóyọ tí ẹ fẹ́ se.
Ra iwé yi fún àwon ọmọ tí o yí yín ka atí dí ẹ̀ si latí fún awón mírán.

Book Reviews